Ministerie van VROM

Huizinga lanceert site klimaatgeld

Vanaf vandaag kan elke bezoeker van de site www.faststartfinance.org de besteding van de klimaatmiljarden volgen. Minister Tineke Huizinga van Ruimte en Milieu lanceerde de site tijdens een internationale klimaatbijeenkomst in Genève. lees meer...

bijdrage Datascape: 

Datascape heeft de realisatie van deze site op zich genomen. Voor de vormgeving is Frodo Schering design ingeschakeld. De redactie is gedaan door UNDP.

 

dossiervolgsysteem Europese Unie

Voor het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie heeft Datascape een database opgezet waarmee voorafgaand en tijdens het voorzitterschap de Europese milieudossiers gevolgd werden. De database werd geactualiseerd en geraadpleegd door de beleidsmedewerkers Internationale Zaken van het Ministerie van VROM.

Ook voor het ministerie van VWS is een dergelijke database opgezet, waarbij het systeem is uitgebreid met het kunnen volgen van BNC-fiches en de interne vorderingen op het ministerie.

Ministerie van VROMMinisterie van VWS

 

onderhandelingsmatrix Verenigde Naties

Voor de VN klimaattop CoP6 heeft Datascape een database ontwikkeld waarin alle verschillende standpunten van alle lidstaten ingevoerd en actueel gehouden werden. Overzichten hiervan werden gebruikt tijdens de onderhandelingen door de minister en de beleidsambtenaren.

Ministerie van VROM

 

WSSD

Het ministerie van VROM wilde tijdens de voorbereidende conferenties van de Johannesburg-conferentie in 2002 alle standpunten kunnen bijhouden van landen en ngo's over onderwerpen op het gebied van milieu en ontwikkeling. Deze standpuntoverzichten werden door de Nederlandse delegatie onder leiding van de minister gebruikt tijdens de onderhandelingen op de VN-top in Johannesburg.

Ministerie van VROM