Datascape sponsort dronefoto's erfgoed

Na een adviesopdracht voor het Gemeentemuseum over Wikipedia, leek het mij goed om ook zelf een bijdrage te leveren aan deze encyclopedie. Datascape schafte afgelopen zomer een drone aan om luchtopnames te maken van erfgoed. Het beeldmateriaal wordt voor hergebruik beschikbaar gesteld voor Wikipedia en andere geïnteresseerden. Datascape wil op deze manier een bijdrage leveren aan goed beeldmateriaal van ons erfgoed en ervaring opdoen met het digitaal in kaart brengen van erfgoed vanuit de lucht.

Werelderfgoed in beeld

Inmiddels zijn opnames gemaakt van verschillende erfgoedobjecten zoals het voormalige eiland Schokland in de Noordoostpolder, de Van Nellefabriek in Rotterdam, en het gemaal Ir. D.F. Wouda-gemaal in Lemmer. Het levert mooie beelden op, met name als het erfgoed in het vrije veld vanuit de lucht zichtbaar is.

Ir. D.F. Wouda-gemaal (20442420121)

Wouda-gemaal in Lemmer

Stelling van Amsterdam

Een van de grootste projecten werd het vastleggen van de Stelling van Amsterdam, een grote ring van 45 forten rondom Amsterdam, met als doel om Amsterdam voor minimaal een half jaar bij een belegering volledig zelfvoorzienend te kunnen laten overleven, inclusief veegronden, graanopslag, en drinkwater.

De forten zijn vanaf de grond vrijwel onzichtbaar, maar vanuit de lucht zijn ze duidelijk waarneembaar in het landschap. Ze zijn gebouwd in een tijd dat de luchtvaart nog uitgevonden moest worden en de vijand over land ten strijde trok en belemmerd kon worden door het onder water zetten van stroken land door een geavanceerd netwerk van sluizen en kanalen. De forten liggen allen daarom in landelijk waterrijk gebied in de buurt van toegangswegen die het landschap doorkruisten.

Door de zogenaamde kringenwet waarbij een vrij schootsveld behouden moest blijven tot in de jaren zestig, is heel lang bebouwing in deze gebieden onmogelijk geweest en inmiddels ongewenst. Momenteel vormt deze ring een vrijwel aaneengesloten groene ring rondom de metropool van Amsterdam en is de stelling een landelijk beschermd landschap, en een door UNESCO beschermd werelderfgoed.

Fort bij Spijkerboor
Fort bij Spijkerboor in de Beemster

Drone

De drone is een DJI Phantom 3 pro. Deze heeft een ingebouwde GPS waardoor die stabiel in de lucht hangt en 4k camera waarmee zowel foto als videobeelden gemaakt kunnen worden. De lens vervormd weinig waardoor de opnames zeer geschikt zijn voor overzichtsfoto’s.

De drone weegt ongeveer 1 kg, heeft een theoretisch bereik van 2 kilometer waarbij het beeld van de camera live te zien is en is voorzien van verschillende beveiligingen. Zo is het door de ingebouwde software niet mogelijk op te stijgen vlakbij vliegvelden en keert de drone altijd terug naar zijn uitgangspositie indien hij zijn signaal kwijt is. Bij het opraken van de accu wordt automatisch een landingsprocedure ingezet. Samen met het lage gewicht en de uitstekende camera maakt het dat deze drone geschikt is om cultureel erfgoed vast te leggen.

Foto's: Hanno Lans [CC BY 2.0]
Alle foto's zijn beschikbaar via Flickr