Projecten

Ontsluiting digitaal erfgoed

Datascape begeleidt bij het gemeentemuseum Den Haag de digitale ontsluiting van de collectie.

gemeentemuseum Den Haag

 

Europese agenda

Voor de Tweede Kamer verzorgt Datascape de automatisering van de Europese Agenda op www.tweedekamer.nl.  Tot nu toe worden activiteiten vaak met de hand ingevuld, Datascape verzorgt een vergaande automatisering waardoor de agenda altijd actueel en volledig is.

Tweede Kamer

 

politieke monitor

Bij PDC heeft Datascape de datastroom opgezet voor de politieke monitor van het ANP. Deze monitor levert een overzicht van alle activiteiten van politeke partijen waaronder weblogs, nieuws en politieke optredens en debatten. De politieke monitor wordt onder meer afgenomen door het CDA en de PvdA.

Datascape zorgt onder meer voor de ontwikkeling en controle van technologie bij PDC die bijeenkomsten en debatten automatisch doorneemt en op intelligente wijze automatisch van extra informatie voorziet.

ANPPDC

 

nieuwsbriefsysteem Staten-Generaal

Voor zowel de Eerste als de Tweede Kamer Tweede Kamer verzorgt Datascape een nieuwsbriefsysteem waarmee kamerleden, journalisten en Europarlementariers van nieuws worden voorzien op het gebied van de Europese besluitvorming. De nieuwsbrief van de Eerste Kamer is publiek beschikbaar op www.euds.nl.

Het nieuwsbriefsysteem is in Drupal open source software opgezet. Het systeem is voorzien van een uitgebreide redactionele workflow waardoor alle artikelen door de griffie bewerkt en goedgekeurd kan worden.

Eerste KamerTweede Kamer

 

dossiervolgsysteem Europese Unie

Voor het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie heeft Datascape een database opgezet waarmee voorafgaand en tijdens het voorzitterschap de Europese milieudossiers gevolgd werden. De database werd geactualiseerd en geraadpleegd door de beleidsmedewerkers Internationale Zaken van het Ministerie van VROM.

Ook voor het ministerie van VWS is een dergelijke database opgezet, waarbij het systeem is uitgebreid met het kunnen volgen van BNC-fiches en de interne vorderingen op het ministerie.

Ministerie van VROMMinisterie van VWS

 

onderhandelingsmatrix Verenigde Naties

Voor de VN klimaattop CoP6 heeft Datascape een database ontwikkeld waarin alle verschillende standpunten van alle lidstaten ingevoerd en actueel gehouden werden. Overzichten hiervan werden gebruikt tijdens de onderhandelingen door de minister en de beleidsambtenaren.

Ministerie van VROM