onderhandelingsmatrix Verenigde Naties

Voor de VN klimaattop CoP6 heeft Datascape een database ontwikkeld waarin alle verschillende standpunten van alle lidstaten ingevoerd en actueel gehouden werden. Overzichten hiervan werden gebruikt tijdens de onderhandelingen door de minister en de beleidsambtenaren.

Ministerie van VROM