dossiervolgsysteem Europese Unie

Voor het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie heeft Datascape een database opgezet waarmee voorafgaand en tijdens het voorzitterschap de Europese milieudossiers gevolgd werden. De database werd geactualiseerd en geraadpleegd door de beleidsmedewerkers Internationale Zaken van het Ministerie van VROM.

Ook voor het ministerie van VWS is een dergelijke database opgezet, waarbij het systeem is uitgebreid met het kunnen volgen van BNC-fiches en de interne vorderingen op het ministerie.

Ministerie van VROMMinisterie van VWS