WSSD

Het ministerie van VROM wilde tijdens de voorbereidende conferenties van de Johannesburg-conferentie in 2002 alle standpunten kunnen bijhouden van landen en ngo's over onderwerpen op het gebied van milieu en ontwikkeling. Deze standpuntoverzichten werden door de Nederlandse delegatie onder leiding van de minister gebruikt tijdens de onderhandelingen op de VN-top in Johannesburg.

Ministerie van VROM